• Καλώς ήρθατε
    Καλώς ήρθατε
    Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής
ΑΡΧΙΚΗ

Oρισμός και προϋποθέσεις εξειδίκευσης στην Εμβρυομητρική Ιατρική

Η εκπαίδευση πρέπει να πραγματοποιείται για 3 (τρία) τουλάχιστον έτη σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα και πιστοποιημένα νοσοκομεία-κέντρα στην Εμβρυομητρική Ιατρική. Τα δύο τουλάχιστον έτη εκπαίδευσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν χώρα μετά την απόκτηση τίτλου ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ως Γυναικολόγος -Μαιευτήρας. Ο εξειδικευμένος Ιατρός οφείλει να επιδεικνύει συνεχές επιστημονικό έργο με ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις στον τομέα της εξειδίκευσης. Οφείλει επίσης να συμμετέχει ανελλιπώς σε προγράμματα μετεκπαιδεύσεων και επιμόρφωσης της εξειδίκευσης, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης.

Περισσότερα →

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ