Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητές/οι συνάδελφοι

Στις 17 Ιουνίου ολοκληρώθηκε το 10ο Πανελλήνιο συνέδριο της εταιρείας μας που, κατά γενική ομολογία, στέφθηκε με επιτυχία. Όπως και σε προηγούμενα συνέδρια, η θεματολογία εστίασε στην παθολογία της μητέρας αλλά και σε σύγχρονους κλινικούς προβληματισμούς όπως η διενέργεια πρόκλησης τοκετού σε όλες τις έγκυες στις 39-40 εβδομάδες με σκοπό να περιοριστεί η περιγεννητική θνησιμότητα.

Όπως υπαγορεύεται και από το καταστατικό της εταιρείας, στα πλαίσια του συνεδρίου, ολοκληρώθηκαν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτών, τα μέλη με δικαίωμα ψήφου με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους κι ανακυρήχθηκα πρόεδρος του ΔΣ. Επίσης, υπήρξε αποχώρηση του Καθηγητού Ευστράτιου Ασημακόπουλου και προσχώρηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Βασιλείου Παπαδόπουλου.

Η ανάληψη της προεδρίας μιας επιστημονικής εταιρείας είναι σημαντική ευθύνη, πολύ περισσότερο δε, όταν τη θέση αυτή τίμησαν με την παρουσία τους σημαίνοντες επιστήμονες από τον χώρο της εμβρυομητρικής ιατρικής. Παραμένοντας πιστοί στους στόχους της εταιρείας που είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Μαιευτήρων και των Μαιών στον ευαίσθητο τομέα της μητρικής και εμβρυϊκής παθολογίας, το νέο ΔΣ κατάρτισε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σύντομα και περιλαμβάνει κυρίως μετεκπαιδευτικά μαθήματα που θα απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων προκειμένου να αυξηθεί η διαδραστικότητα. Τα μαθήματα αυτά θα είναι «κυλιόμενα» και θα επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρες προκειμένου να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτά για όλους τους Μαιευτήρες και τις Μαίες. Παράλληλα, θα οργανωθούν κοινές συναντήσεις με Πανελλήνιες εταιρείες άλλων ειδικοτήτων προκειμένου να θεσπιστούν κοινές κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την φροντίδα της άρρωστης εγκύου. Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις αυτές θα υποβληθούν στην ΕΜΓΕ προκειμένου να ενσωματωθούν, μετά από διαβούλευση, στις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές. Τέλος, η κορωνίδα των εκδηλώσεων παραμένει το Πανελλήνιο Συνέδριο της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2020 στους Δελφούς.

Εύχομαι να μπορέσει η Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής να συνεισφέρει στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Μαιευτήρων και Μαιών της χώρας μας.

Μαμόπουλος Απόστολος

Πρόεδρος
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

© 2020 Ελληνική Εταιρία Εμβρυομητρικής Ιατρικής