Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Στέφος Θεόδωρος

Στέφος Θεόδωρος

Πρόεδρος

Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαμόπουλος Απόστολος

Μαμόπουλος Απόστολος

ΑντιΠρόεδρος

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γερεντέ Αγγελική

Γερεντέ Αγγελική

ΓενικΗ ΓραμΜατέας

Mαιευτήρας-Γυναικολόγος MD, PhD, Εξειδικευμένη στην Εμβρυομητρική Ιατρική Διδάκτωρ ΑΠΘ - Επιστημονική Συνεργάτης Γ΄ Μ-Γ Κλινικής ΑΠΘ

Φαρμακίδης Γεώργιος

Φαρμακίδης Γεώργιος

Ταμίας

Ph.D,MD, Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας & Εμβρυομητρικής ιατρικής Πανεπιστημίου Stony-Brook N.Y. U.S.A.

Ελευθεριάδης Μακάριος

Ελευθεριάδης Μακάριος

Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σηφάκης Σταύρος, MD PhD

Σηφάκης Σταύρος, MD PhD

Μέλος

Μαιευτήρας–Γυναικολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης τ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η., Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής «Μητέρα» Ηράκλειο Κρήτης

© 2020 Ελληνική Εταιρία Εμβρυομητρικής Ιατρικής