Γιατί πεθαίνουν οι Μητέρες ?

Ευστράτιος Α. Ασημακόπουλος 

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας-Περιγεννητικής, τ. Διευθυντής Β΄Μ/Γ Κλινικής Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  Πρόεδρος Δ.Σ.Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής

 

pdfΓιατί πεθαίνουν οι Μητέρες ?

© 2020 Ελληνική Εταιρία Εμβρυομητρικής Ιατρικής