Καρδιοτοκογραφία στη διάρκεια του τοκετού

Απόστολος Μ. Μαμόπουλος
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.
“Ιπποκράτειο” ΓΝΘ

pdfΚαρδιοτοκογραφία στη διάρκεια του τοκετού

© 2020 Ελληνική Εταιρία Εμβρυομητρικής Ιατρικής