Ανοσοποίηση έναντι SARS-COV-2 κατά την κύηση

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ
• Υπάρχει ανάγκη ανοσοποίησης των εγκύων γυναικών έναντι του ιού SARS-CoV-2;
• Ποια είναι τα διαθέσιμα εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19;
• Τι γνωρίζουμε για την ασφάλεια αυτών των εμβολίων στην κύηση;
• Τι ισχύει για τις γυναίκες που θηλάζουν και τον εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19;

 pdf

© 2020 Ελληνική Εταιρία Εμβρυομητρικής Ιατρικής