• - Τελευταίες Ενημερώσεις-

  Covid-19

 • - Καλωσήλθατε-

  Ελληνική Εταιρία Εμβρυομητρικής Ιατρικής

 • Επίκαιρες Δημοσιεύσεις

  Επιστημονικές Εργασίες

 • Πληροφορίες καθημερινής χρήσης

  Άρθρα για το κοινό

Ορισμός και προϋποθέσεις εξειδίκευσης στην Εμβρυομητρική Ιατρική

Η εκπαίδευση πρέπει να πραγματοποιείται για 3 (τρία) τουλάχιστον έτη σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα και πιστοποιημένα νοσοκομεία-κέντρα στην Εμβρυομητρική Ιατρική. Τα δύο τουλάχιστον έτη εκπαίδευσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν χώρα μετά την απόκτηση τίτλου ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ως Γυναικολόγος -Μαιευτήρας. Ο εξειδικευμένος Ιατρός οφείλει να επιδεικνύει συνεχές επιστημονικό έργο με ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις στον τομέα της εξειδίκευσης. Οφείλει επίσης να συμμετέχει ανελλιπώς σε προγράμματα μετεκπαιδεύσεων και επιμόρφωσης της εξειδίκευσης, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης.

Σκοπός της εταιρείας, είναι η προαγωγή της Εμβρυομητρικής ιατρικής σε επιστημονικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο και η προάσπιση και καλυτέρευση της περιθάλψεως των μητέρων και εμβρύων

Στέφος Θεόδωρος

Πρόεδρος

Μαμόπουλος Απόστολος

Αντιπρόεδρος

Γερεντέ Αγγελική

Γενική Γραμματέας

Φαρμακίδης Γεώργιος

Ταμίας

Ελευθεριάδης Μακάριος

Μέλος

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Μέλος

Σηφάκης Σταύρος

Μέλος

Επιλεγμένες

Επιστημονικές Εργασίες

και επίκαιρες δημοσιεύσεις

© 2020 Ελληνική Εταιρία Εμβρυομητρικής Ιατρικής